ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ
ΧΑΙΡΕ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ(Κάνετε κλίκ στήν εἰκόνα γιά νά ὁδηγηθεῖτε στό ἱστολόγιο: ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΒΗΘΛΕΕΜ


327-333
1η Ἀνέγερσις τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως ἐν Βηθλεέµ
532-543
Διαρρύθµισις ὑπό τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ
1169
Καλλωπισµός διά µωσαϊκῶν ὑπό Μ. Κοµνηνοῦ
1435
Ἀνακαίνισις τῆς στέγης ὑπό Ἀλεξίου Κοµνηνοῦ
1672
Ἀνακαίνισις τῆς στέγης ὑπό Πατρ. Δοσιθέου
1842
Ἐπισκευή τῆς στέγης ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν.
1927
Καταστροφή τοῦ Πύργου τοῦ Ἰουστινιανοῦ ὑπό σεισµοῦ
1932
Ἀνακαίνισις τῆς αὐλῆς τῆς Βασιλικῆς
1934
Ἀνακάλυψις ἀρχαίων µωσαϊκῶν ἐπί τοῦ δαπέδου τῆς Βασιλικῆς
1951
Ἀνακαίνισις τοῦ Πύργου τοῦ Ἰουστινιανοῦ ὑπό τοῦ Ἀρχιεπ. Νεαπόλεως Ἀρτεµίου
1956
Ἀνέγερσις τοῦ παρά τήν Βασιλικήν παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Νηπίων δαπάναις τοῦ ἰδίου
1956
Ἀνακαίνισις τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγ. Γεωργίου
1967
Πλῆξις τῆς στέγης τῆς Βασιλικῆς διά βόµβας, ἄµεσος ἐπισκευή
1983
Ἐπισκευή τῆς Βασιλικῆς τῇ ἀδείᾳ τῆς Κυβερνήσεως καί δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ, ἀνακατασκευή δέ ἀπάντων τῶν παραθύρων αὐτῆς (ἐν συνόλῳ 38)
2002
Τεσσαρακονθήµερος κατάληψις τῆς Βασιλικῆς ὑπό ἐνόπλων Παλαιστινίων καί πρόκλησις ζηµιῶν εἰς τό Μοναστήριον
2008Ἀνακαίνισις καὶ ἀποκατάστασις τοῦ παρεκκλησίου τοῦ ἁγίου Γεωργίου
2008Ἀνακαίνισις δεξαμενῶν, τραπεζαρίας & τῆς αἰθούσης ὑποδοχῆς, νέα ἡλεκτρικὴ ἐγκατάστασις εἰς τὴν Βασιλικὴν καὶ τὴν Ἱ. Μονήν
2009Ἀνακαίνισις ἐκ βάθρων καὶ ἀναμόρφωσις ὁλοκλήρου τῆς Ἱ. Μονῆς Βηθλεέμ
 ΠΗΓΗ:http://jerusalem-patriarchate.info
ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ:http://picasaweb.google.gr/injerousalem/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου