ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ
ΧΑΙΡΕ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ(Κάνετε κλίκ στήν εἰκόνα γιά νά ὁδηγηθεῖτε στό ἱστολόγιο: ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

Ἡ ἀγρυπνία, οἱ γονυκλισίες


Ἡ ἀγρυπνία, οἱ γονυκλισίες
Ἄλλες ἀσκήσεις, πού συνιστοῦσε ἔνθερμα ὁ Ἅγιος Πορφύριος, εἶναι οἱ μετάνοιες καί ἡ ἀγρυπνία. Τόνιζε μάλιστα ὅτι, ὅταν κανείς ἀγρυπνεῖ τήν νύκτα, ἑλκύει τήν Θεία Χάρη. Τήν ἡμέρα πού ἔρχεται μπορεῖ νά ἐργασθεῖ πολύ καλά, διότι ἡ Θεία Χάρη ἔχει ξεκουράσει καί ἀνανεώσει τήν ψυχή καί τό σῶμα του. Ὁ λίγος κόπος τῆς νύκτας ἀνταμοίβεται πλούσια ἀπό τόν Πανάγαθο Κύριο. Ἡ Θεία Χάρη ξεκουράζει τήν ψυχή καί αὐτή ἀνανεωμένη ζωογονεῖ καί τό σῶμα.
Ὁ ἀγωνιστής Γέροντας προέτρεπε νά κάνουμε λίγες μετάνοιες μέ σωστό τρόπο καί ἀγάπη γιά τόν Κύριο, χωρίς νά τίς μετρᾶμε.
Εἶναι πολύ καλλίτερο ἀπό τό νά κάνουμε πολλές, ἀλλά τυπικά, χωρίς Θεῖο Ἔρωτα. Ὁ λίγος κόπος ἀπό ἀγάπη γιά τό Χριστό ἑλκύει τήν Θεία Χάρη. Ἡ Θεία Χάρη ἐξουδετερώνει τόν σωματικό κόπο καί χαρίζει στόν ἄνθρωπο τήν κάθαρση ἀπό τά πάθη καί τήν ψυχοσωματική ὑγεία. Μέ τίς μετάνοιες, μάλιστα, δίδασκε ὁ ἀείποτε ἀσκούμενος Γέροντας, ἔρχεται ἀπ’ εὐθείας ἡ Χάρη στήν ψυχή, ἡ εἰρήνη καί ἡ χαρά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στήν συνέχεια χαριτώνεται καί τό σῶμα καί εἰρηνεύει1.
Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο  

Ὅ.π.σελ. 355-357.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου