ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ
ΧΑΙΡΕ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ(Κάνετε κλίκ στήν εἰκόνα γιά νά ὁδηγηθεῖτε στό ἱστολόγιο: ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Περί ψυχῆς

  • Ἔχει μορφήν ἡ ψυχή;
  • Ἔχει εἰκόνα καί μορφή ἡ ψυχή, πού ὁμοιάζει μέ Ἄγγελον. Ὅπως οἱ Ἄγγελοι ἔχουν εἰκόνα καί μορφήν καί ὅπως ὁ σωματικός ἄνθρωπος ἔχει εἰκόνα, ἔτσι καί ὁ ἐσωτερικός ἄνθρωπος ἔχει εἰκόνα ὅμοια μέ Ἄγγελον καί μορφήν ὅμοια μέ τόν σωματικό ἄνθρωπον.
  • Εἶναι ἄλλο ὁ νοῦς καί ἄλλο ἡ ψυχή;

  • Ὅπως ἀκριβῶς τά μέλη τοῦ σώματος ἐνῶ εἶναι πολλά, ὀνομάζονται ὅλα μαζί ἄνθρωπος, ἔτσι καί τά μέλη τῆς ψυχῆς, ἐνῶ εἶναι πολλά (ὁ νοῦς, ἡ συνείδηση, τό θέλημα, οἱ λογισμοί πού κατηγοροῦν καί ἀπολογοῦνται), ὅμως αὐτά ὅλα εἶναι συγκεντρωμένα σ᾿ ἕναν λογισμόν. Εἶναι μέλη τῆς ψυχῆς, ὅμως ἡ ψυχή εἶναι μία, ὁ ἐσωτερικός ἄνθρωπος. Καί ὅπως τά σωματικά μάτια μποροῦν καί βλέπουν ἀπό μακρυά τά ἀγκάθια καί τούς γκρεμούς καί τούς λάκκους, ἔτσι καί ὁ νοῦς βλέπει, διότι εἶναι πιό γρήγορος ἀπό τά ἄλλα μέλη, τά πονηρά τεχνάσματα καί τίς παγίδες τοῦ διαβόλου καί προφυλάσσει τήν ψυχήν, ὡς ὀφθαλμός ὑπάρχων τῆς ψυχῆς.
( Ἐρωταποκρίσεις Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου,
 ὁμιλία ἑβδόμη,
Φιλοκαλία Νηπτικῶν, σελ. 151)Ἀπότόβιβλίο:Νεώτερα θαύματα τῆς Παναγίας στή Βαρνάκοβα
καί Ἱστορίες γιά τήν Αἰωνιότητα”
Ἐκδόσις Ἱ.Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας

Δορίδα 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου