ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ
ΧΑΙΡΕ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ(Κάνετε κλίκ στήν εἰκόνα γιά νά ὁδηγηθεῖτε στό ἱστολόγιο: ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Σωστή ἐπιλογή Πνευματικοῦ ὁδηγοῦ- Λάθη Πνευματικῶν

 

Β. Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

Ὁ Ἅγιος Γέροντας Πορφύριος συμβούλευε νά προσέχουν πολύ οἱ πιστοί στήν ἐκλογή τοῦ Πνευματικοῦ.
Διηγεῖται πνευματικό του παιδί: «Ἕνας ἀδελφὸς μοῦ εἶπε: Πῆγε μιὰ φορὰ ἡ σύζυγός μου, ὅταν ἐργαζόμουν στὴν ἐπαρχία, σὲ ἕναν πάρα πολὺ αὐστηρὸ πνευματικὸ καὶ ὅταν τοῦ εἶπε τὴν ἀδυναμία της ποὺ θὰ τὴν ἐπαναλάμβανε, τὴν ἀποπῆρε, τὴ φοβέρισε καὶ ἀπὸ τότε ἔκανε πολὺ καιρὸ νὰ ξαναπάει νὰ ἐξομολογηθεῖ. “Εἶδες, τοῦ εἶπε ὁ Παππούλης, τί κάνει ἡ πολλὴ αὐστηρότητα; Γι’ αὐτὸ σᾶς λέω νὰ προσέχετε σὲ τί πνευματικοὺς πηγαίνετε γιὰ νὰ ἐξομολογεῖσθε, καὶ σὺ καὶ ἡ γυναίκα σου καὶ τὰ παιδιά σου, καὶ πρὸ πάντων νὰ εἶστε τότε εἰλικρινεῖς σ’ αὐτὰ ποὺ λέτε, γιατὶ ἔτσι ὁ Θεὸς τὰ συγχωρεῖ ὅλα καὶ ἀνεβαίνετε πνευματικά”»[104].

«Πρέπει νὰ εἶναι οἱ πνευματικοὶ πολὺ σοφοί, διακριτικοὶ καὶ ἔμπειροι. Νὰ ἔχουν πνεῦμα Θεοῦ, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ σοῦ λύνουν τὰ διάφορα προβλήματά σου»[105]. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ διευκρινιστεῖ ὅτι δὲν ἐννοοῦσε γιὰ τὰ ἁπλὰ καθημερινὰ ἁμαρτήματα ποὺ κάνουμε ὅλοι μας, ἀλλὰ γιὰ τὶς βαθύτερες ἔννοιες, ὅπως νοερᾶς προσευχῆς, προσβολῶν πονηροῦ κ.ἄ.
Ὁ Ὅσιος Γέροντας, μὲ τὴν αὐταπόδεικτη ἁγιότητά του, δὲν ἀποτελοῦσε μόνο μιὰ ἀναμφισβήτητη πνευματικὴ ἀξία, ἀλλὰ γινόταν, χωρὶς νὰ τὸ ἐπιδιώκει, καὶ μέτρο ἀξιολόγησης τῆς πνευματικῆς ἀξίας τῶν ἄλλων. Ἕνας φίλος εἶχε κάποτε μιὰ ἀπρόσμενη περιπέτεια: Διαφωνοῦσε μ’ ἕνα γνωστό του γιὰ κάποιο σοβαρὸ θέμα καί, στὴν προσπάθειά του νὰ συνδιαλλαγεῖ μαζί του, συνέλαβε τὴν ἰδέα νὰ ζητήσει τὴ συμπαράσταση τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ἀνθρώπου, ποὺ δὲν τὸν εἶχε δεῖ ποτέ. Χωρὶς νὰ ρωτήσει γιὰ τὴ νοοτροπία του, πῆγε ἀνυποψίαστος καὶ τὸν συνάντησε καὶ τοῦ ἄνοιξε τὴν καρδιά του, μάλιστα μὲ πνεῦμα ἐμπιστοσύνης καὶ αὐτομεμψίας. Ὅμως αὐτὸς τὸν ἀντιμετώπισε αὐστηρὰ καὶ ἐπιχείρησε νὰ τοῦ κάνει ἐξουθενωτικὴ ψυχανάλυση. Διότι, ἐνῶ τὸν ἀντίδικό του τὸν ἐξύμνησε γιὰ τὶς ἀρετές του, ἐκεῖνον τὸν ἐλεεινολόγησε γιὰ τὰ ἐλαττώματά του, καταδικάζοντάς τον γιὰ τὶς ἀπόψεις του καὶ διαβεβαιώνοντάς τον ὅτι τοῦ μιλᾶ πρὸς τὸ συμφέρον του. Ἔτσι ἐπέτυχε ὄχι νὰ κλείσει τὸ ρῆγμα, ἀλλὰ νὰ τὸ μετατρέψει σὲ χάσμα. Ἀναστατωμένος ὁ φίλος ἀπὸ τὸ ἀπροσδόκητο πάθημά του, προσέφυγε στὸν π. Πορφύριο, ποὺ “εἶδε” καθαρὰ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τὴν πραγματικὴ κατάσταση καὶ τοῦ εἶπε (γιὰ τὸν ἀντίδικό του): “Ξέρεις, παιδί μου, πῶς σὲ βλέπει τώρα αὐτός; Σὰν μυρμήγκι”. Γιὰ τὸν πνευματικό: “Πώ-πώ! πόσο πλανήθηκε ὁ εὐλογημένος!!! Ποῦ πῆγε τὸ μυαλό του! Στηρίχθηκε στὶς πληροφορίες ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ ἀντίδικός σου καὶ σὲ ἔβγαλε σκάρτο. Μὲ τέτοια ἀντιμετώπιση μπορεῖ νὰ βλάψεις πολὺ τὸν ἄλλον. Ξέρεις, μερικοὶ πνευματικοὶ κάνουν τὸν ψυχίατρο»[106].
 Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης
 [104] Ὅ. π., σελ. 337

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου