ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ
ΧΑΙΡΕ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ(Κάνετε κλίκ στήν εἰκόνα γιά νά ὁδηγηθεῖτε στό ἱστολόγιο: ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

«Ποιά εἶναι ἡ τιμή τῆς ἁγνότητας καί ποιά ἡ ἀτιμία τῆς πορνείας καί ποιά ἡ πληρωμή καί ἡ ἀνταμοιβή τῆς καθεμίας, καί τώρα καί στό μέλλον»

  Εἰς τὴν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου, καὶ περὶ συντελείας, καὶ εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου.
 ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΖ΄(27)
Τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ
 Ὅπως τό θυμίαμα εὐφραίνει τήν αἴσθηση, ἔτσι καί μέ τήν ἁγνότητα εὐφραίνεται τό ἅγιο Πνεῦμα καί κατοικεῖ μέσα στόν ἄνθρωπο. Καί ὅπως τό γουρούνι εὐχαριστιέται νά κυλιέται στόν βοῦρκο1, ἔτσι καί οἱ δαίμονες εὐχαριστιοῦνται μέ τή δυσωδία τῆς πορνείας. Μέσα στήν ἁγνότητα κατοικεῖ ἄπλετο φῶς καί χαρά καί εἰρήνη καί ὑπομονή· ἡ πορνεία, ἀντίθετα, εἶναι δεμένη μέ λύπη καί ἀκηδία καί ἀχόρταγο ὕπνο καί πηχτό σκοτάδι. Ἀγάπα, μοναχέ, τήν ἁγνότητα μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ· γιατί εἶναι τόσο ταιριαστή στόν τρόπο τῆς ζωῆς σου, ὅπως τό σκεπάρνι στόν ξυλουργό. Ἀδελφέ, μήν περιποιεῖσαι ἔτσι καί καλλωπίζεις χωρίς φόβο τό σῶμα σου, ἀλλά ἄκουσε τόν Ἀπόστολο πού λέει:
«Ἀπόφευγε τίς νεανικές ἐπιθυμίες»2.
Δέν γνωρίζεις μέ ποιόν ἐχθρό παλεύεις;

Δέν γνωρίζεις ὅτι εἶναι πολύ κακό νά γίνεσαι παγίδα ἄλλης ψυχῆς;
Ἀλλά καί αὐτό νά ξέρεις: ἄν ὁ ἔξω ἄνθρωπος εἶναι καλλωπισμένος καί ὡραῖος, ἐνῶ μέσα ἡ ψυχή εἶναι βρώμικη, καί τούτου ἡ ὀμορφιά δέν θά ἀργήσει νά χαθεῖ. Ἄν ὅμως ἀποκτήσεις ψυχική ὀμορφιά, ἡ ψυχή θά μεταγγίσει3 ἀπό τήν ὀμορφιά της καί στόν ἔξω ἄνθρωπο, καί η ὀμορφιά αὐτή θά σοῦ μείνει.
Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
 «ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»
Εὐεργετινός τόμος β΄
Ἐκδόσεις:«ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»  γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτηςhttp://HristosPanagia3.blogspot.com
 
1Β΄ Πέτρ. Β΄ : 22.
2Β΄ Τιι. Β΄ : 22.
3Στό κείμενο : συμφωνήσει. Διόρθωση: σιφωνήσει ( Ἐφραίμ, Ἔργα Α΄ Κατά μίμησιν τῶν Παροιμιῶν, σ. 263).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου