ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ
ΧΑΙΡΕ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ(Κάνετε κλίκ στήν εἰκόνα γιά νά ὁδηγηθεῖτε στό ἱστολόγιο: ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016

«Δέν πρέπει νά ἐπιδιώκουμε τή φιλία τῶν μεγάλων καί τρανῶν τοῦ κόσμου»

Ὑπόθεση ΚΖ΄(27)

«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Ἀπό τόν βίο τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου

Ὅσοι ἔμεναν κοντά στόν μέγα Ἀρσένιο ἤθελαν πολύ νά τόν βλέπουν, καί ὠφελοῦσε πολλούς ἀπό αὐτούς πού τόν ἐπισκέπτονταν. Ἐκτός ὅμως ἀπό αὐτούς, καί ἀπό μακριά ἔρχονταν πολλοί μέ τή σφοδρή ἐπιθυμία νά ἀντικρίσουν τό πρόσωπο τοῦ Ἀρσενίου καί νά τραφοῦν μέ τά λόγια του. Ἡ φήμη δηλαδή τῆς ἀρετῆς του εἶχε ἁπλωθεῖ παντοῦ καί τήν εἶχαν ἀκούσει ὅλοι· γιά τόν λόγο αὐτό πήγαιναν καί πολλοί ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια, σέ σημεῖο πού καί ὁ ἴδιος ὁ ἀρχιεπίσκοπος Θεόφιλος νά τό θεωρήσει αὐτό πολύ σημαντικό καί νά ἀψηφήσει τούς κόπους τοῦ ταξιδιοῦ, προκειμένου νά πάει μαζί μέ τόν ἄρχοντα τῆς πόλης καί νά τοῦ ζητήσει τήν ὠφέλιμη διδασκαλία του.Ὁ ἅγιος, μετά ἀπό λίγη σιωπή, τούς ρώτησε:
«Καί ἄν σᾶς πῶ κάτι, ὑπόσχεστε νά τό τηρήσετε;»Ἐκεῖνοι ἀμέσως συμφώνησαν, καί αὐτός συνέχισε:

«Πρέπει νά τηρήσετε τό ἑξῆς: νά μή θελήσετε ποτέ νά πᾶτε ἐκεῖ, ὅπου ἀκούσετε ὅτι εἶναι ὁ Ἀρσένιος».
Ὡστόσο, ὁ λόγος του αὐτός δέν τούς λύπησε, ἀλλά τούς εὐχαρίστησε πολύ, γιατί ἀπό αὐτόν κατάλαβαν ὅλη τή μετριοφροσύνη καί τήν ἀγάπη του γιά τήν ἡσυχία.
Καί μετά ὅμως ἀπό αὐτό τό γεγονός ὁ ἀρχιεπίσκοπος θέλησε νά τόν ἐπισκεφτεῖ. Τόν ρώτησε λοιπόν μέ κάποιον, ἄν θά τοῦ ἀνοίξει, σέ περίπτωση πού πάει. Ὁ ἅγιος ἀπάντησε:
«Ἄν ἔρθεις, θά σοῦ ἀνοίξω. Ἄν ὅμως ἀνοίξω σ᾿ ἐσένα, εἶναι φανερό ὅτι θά ἀνοίξω καί σέ πολλούς ἄλλους. Αὐτό λοιπόν πού θά μένει, εἶναι νά φύγω μακριά ἀπό ἐδῶ».
Ὅταν τό ἄκουσε αὐτό ὁ ἀρχιεπίσκοπος, δέν τοῦ ξαναζήτησε ποτέ κάτι τέτοιο.
Συνεχίζεται…..
Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Εὐεργετινός τόμος γ΄
Ἐκδόσεις: « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ »

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις « ΤΟ  ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ » γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου