ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ
ΧΑΙΡΕ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ(Κάνετε κλίκ στήν εἰκόνα γιά νά ὁδηγηθεῖτε στό ἱστολόγιο: ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

«Οἱ αἱρετικοί καί ἡ αὐθεντικότητα τῆς ὀρθοδοξίας»

 Δημητρίου Παναγόπουλου
ἱεροκήρυκος 

 Εἶναι πολύ ἀστεῖο, νά καταπιάνονται οἱ ἄνθρωποι μέ τούς αἱρετικούς, γιά νά τούς μεταπείσουν, ὥστε νά μετανοήσουν. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί κοροϊδεύονται ἀπό τόν διάβολο καί ἀγνοοῦν, ὅτι ὁ διάβολος εἶναι μέσα στούς αἱρετικούς καί δέν τούς ἀφήνει νά μετανοήσουν. Γι᾿ αὐτό νά ξέρουμε, ὅτι ἄν μιλᾶμε μέ αἱρετικό, μιλᾶμε μέ τόν ἴδιο τόν διάβολο. Ὅλες οἱ αἱρέσεις εἶναι κατασκευάσματα τοῦ σατανᾶ.
Ἔρχονται οἱ αἱρετικοί πού γνωρίζουν τήν Ἁγία Γραφή ἀπ᾿ ἔξω καί ἀνακατωτά, γιά νά μᾶς πλανήσουν, γιατί ἐμεῖς τήν Ἁγία Γραφή, οὔτε ἀπό μέσα δέν τήν ξέρουμε!

Τό ὅτι τό Ἅγιο Φῶς δίδεται μόνο στούς Ὀρθοδόξους, εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς Ἀλήθειας τῶν Ὀρθοδόξων καί σφραγίζεται κάθε πονηρό καί ἀκάθαρτο στόμα. Ὁ Χριστός εἶναι Ὀρθόδοξος, δέν εἶναι οὔτε προτεστάντης, οὔτε παπικός, οὔτε ἀρμένιος, τίποτα ἀπ᾿ ὅλα αὐτά. Ἐδῶ καί 1600 χρόνια γίνεται αὐτή ἡ ἀπόδοση τοῦ Ἁγίου Φωτός στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως στά Ἱεροσόλυμα, μόνο στόν Ὀρθόδοξο Πατριάρχη, μπροστά στά μάτια τῶν ἐχθρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καί μάλιστα γιά μερικά λεπτά μετά τήν ἀπόδοσή Του, δέν καίει.Σέ αὐτά τά 1600 χρόνια, 4 φορές τουλάχιστον προσπάθησαν οἱ ἑτερόδοξοι–αἱρετικοί νά πάρουν τό Ἅγιο Φῶς μέ τή βία, ἀλλά ὁ Θεός δέν τούς ἔδωσε. Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὅταν τό 1584 οἱ Ἀρμένιοι πῆγαν μέ τή βία νά πάρουν τό Ἅγιο Φῶς δέν τούς τό ἔδωσε καί βγῆκε τό Ἅγιο Φῶς πιό μακριά ἀπό τούς κίονες τοῦ πραιτωρίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ἀπό ὅπου καί τό παρέλαβε ὁ τότε Ὀρθόδοξος Πατριάρχης! Μάλιστα ἀπό τό σημεῖο ὅπου βγῆκε τό ἅγιο Φῶς, οἱ κίονες σχίστηκαν καί ἡ σχισμή αὐτή εἶναι ὁρατή μέχρι σήμερα, πρός ἀνάμνηση ἐκείνου τοῦ γεγονότος. Ὁ τότε Τοῦρκος φύλακας τοῦ Παναγίου Τάφου, βλέποντας τό ὅλο θέαμα πού ἐκτυλίσσονταν μπροστά του ἀναφώνησε: Αὐτός Εἶναι ὁ πραγματικός Ἀλλάχ!Αὐτή ἡ ὁμολογία τοῦ κόστισε τή ζωή του, ἀφοῦ τόν ἔκαψαν.
Οὐδέποτε στά χρονικά δόθηκε τό Ἅγιο Φῶς σέ κανέναν, πέρα τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριάρχη.
Πολλοί ἀπό ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους λένε ὅτι, ἐγώ ἅμα δέν δῶ, δέν πιστεύω, γιατί δυστυχῶς μεταφέραμε τήν πίστη ἀπό τό αὐτί στό μάτι. Ὁρίστε τά γεγονότα μέ τό Ἅγιο Φῶς εἶναι φανερά. Νά πᾶτε μόνοι σας στά Ἱεροσόλυμα, γιά νά βέβαιωθεῖτε γιά τό θαῦμα αὐτό. Ἀλλά καί πάλι αὐτό δέν εἶναι πίστη, ἀλλά εἶναι γνώση. Ἡ πίστη προϋποθέτει τήν ταπείνωση, πού λείπει ἀπό αὐτούς τούς ἀνθρώπους.Θά φᾶμε πολύ ξύλο ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, γιατί ἔχουμε τήν Ἀλήθεια καί ὄχι μόνο δέν τήν πιστεύουμε, ἀλλά τήν πολεμᾶμε κιόλας μέ τόν τρόπο ζωῆς πού κάνουμε.
Πολλοί ἀπό ἐμᾶς λένε, ὅτι καί οἱ παπικοί εἶναι Χριστιανοί. Μά πῶς εἶναι Χριστιανοί, ἀφοῦ ὁ Θεός τούς ἀπορρίπτει, μή δίνοντάς τους τό Ἅγιο Φῶς;
Δέν ξέρουν τί λένε οἱ ἄνθρωποι!
Μιά ἄλλη ἀπόδειξη τῆς αὐθεντικότητας τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶναι ὁ κενός τάφος τοῦ Χριστοῦ. Κανένας ἄλλος τάφος ἀρχηγοῦ θρησκείας, δέν εἶναι κενός. Ὁ κενός τάφος τοῦ Χριστοῦ, εἶναι μία ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς ὀρθῆς πίστεώς μας.
Ἄλλη ἀπόδειξη εἶναι τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων. Ὅλοι οἱ ἰατροί τοῦ κόσμου, πού ἐξέτασαν Ἅγια λείψανα, σήκωσαν ὅλοι τους ψηλά τά χέρια, μή μπορώντας νά ἐξηγήσουν ἐπιστημονικά τά εὑρήματά τους. Μόνο τό λείψανο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνα νά ἐξέταζε κανείς, θά πείθονταν γιά τήν αὐθεντικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Καμμιά ἄλλη θρησκεία δέν ἔχει Ἅγια λείψανα.
Ἐπίσης ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει πολλές θαυματουργικές εἰκόνες πού ἔκαναν καί κάνουν πάμπολλα θαύματα· π.χ. ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μαλεβῆς, πού ἐκκρίνει μύρο, τό ὁποῖο θεραπεύει πολλούς ἀνθρώπους.
Μιά ἄλλη ἀπόδειξη εἶναι ὅτι μόνο ὁ Ὀρθόδοξος ἱερέας ἐκβάλλει δαιμόνια ἀπό τόν δαιμονισμένο, τά ὁποῖα ἀντιδροῦν μόνο στόν Ὀρθόδοξο ἱερέα καί καταμαρτυροῦν, ὅτι μόνο αὐτόν φοβοῦνται καί ὄχι τούς ἱερεῖς τῶν ἄλλων θρησκειῶν.
Ἄλλη ἀπόδειξη εἶναι ὁ Ἁγιασμός τοῦ νεροῦ, πού ὅταν διαβαστεῖ (τό νερό) ἀπό τόν Ὀρθόδοξο ἱερέα, δέν χαλάει τό νερό ποτέ, ὅσοι αἰῶνες καί νά περάσουν.
Τόσες καί πολλές ἄλλες ἀποδείξεις δέν εἶναι ἱκανές νά πείσουν ἐκείνους πού εἶναι πνευματικά τυφλοί, ἐπειδή εἶναι πωρωμένοι ἀπό τήν ἁμαρτία καί ὁ διάβολος δέν τούς ἀφήνει νά παραδεχτοῦν αὐτά τά ἐξώφθαλμα θαύματα.
Παράδειγμα: Ἐπί τουρκοκρατίας, ἕνας ἔκανε ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ ἀδελφοῦ του. Ἀνοίγοντας ὅμως τόν τάφο, τόν βρῆκε τυμπανιαῖο, τό σῶμα του δέν εἶχε λιώσει. Ἀμέσως τό μυαλό του πῆγε σέ ἕνα γεγονός, ὅπου ὅταν ἀκόμα ὁ ἀδελφός του ἦταν ἐν ζωῇ, εἶχε ἔρθει σέ ρήξη μέ τόν ἀρχιερέα καί τόν ἐξύβρισε. Τότε ὁ ἀρχιερέας τόν καταράστηκε καί συνειρμικά τό μυαλό του δικαιολόγησε, ὅτι ἡ κατάρα ἐκείνη εἶναι ἡ αἰτία πού ἀντίκρυσε ἔτσι τόν ἀδελφό του. Ἔτσι ἀναγκάστηκε καί πῆγε καί ἀνάφερε τό γεγονός αὐτό στόν ἀρχιερέα. Ὁ ἀρχιερέας τότε τοῦ λέει, ὅτι θά πρέπει ὁ ἴδιος ὁ ἀρχιερέας πού τόν καταράστηκε, νά διαβάσει εὐχή πάνω ἀπό τόν τάφο τοῦ ἀδελφοῦ του, γιά νά μπορέσει νά λιώσει τό σῶμα του. Καί ποῦ βρίσκεται τώρα ὁ ἀρχιερέας αὐτός; ρώτησε ὁ ἀδελφός. Αὐτός παιδί μου, τοῦ ἀπάντησε ὁ ἀρχιερέας, ἔχει φύγει ἀπό τήν Ὀρθοδοξία καί ἔχει τουρκέψει καί πέρασε στόν ἰσλαμισμό! Ἔτσι ὁ ἀδελφός, μή ἔχοντας ἄλλη λύση πῆγε καί βρῆκε τόν ἀρχιερέα αὐτόν. Πράγματι τόν βρῆκε καί τοῦ ἐξιστόρησε ὅλα τά περιστατικά. Ὁ ἀρχιερέας τά θυμήθηκε, ἀλλά ἀρνήθηκε νά διαβάσει τήν εὐχή στόν τάφο τοῦ ἀδελφοῦ του, μιᾶς καί ἄλλαξε θρησκεία καί ἦταν ἰσλαμιστής. Ὁ ἀδελφός τότε ἔπεσε στά πόδια του καί ἄρχισε νά τόν ἐκλιπαρεῖ καί νά τόν ἱκετεύει. Μετά ἀπό πολλά, ὁ πρώην ἀρχιερέας ἐκάφθη καί ζήτησε νά τοῦ βρεῖ κρυφά ἕνα πετραχήλι, γιατί ἅμα μαθευόταν αὐτό πού πᾶνε νά κάνουν ἀπό τούς Τούρκους, θά τούς ἔκοβαν τό κεφάλι. Ἔτσι ὁ ἀδελφός βρῆκε ἕνα πετραχήλι καί δώσανε ραντεβού ἕνα βράδυ στά κοιμητήρια γιά νά διαβαστεῖ ἡ εὐχή. Πράγματι συναντήθηκαν οἱ δυό τους στά κοιμητήρια καί ἀφοῦ διαβάστηκε ἡ εὐχή, ἀμέσως τό λείψανο τοῦ ἀδελφοῦ «λύθηκε» καί ἔμεινε ὑπόλοιπο, χῶμα καί κόκκαλα. Ὅταν τό εἶδε αὐτό ὁ Τουρκεύσας ἀρχιερέας, γυρίζει καί λέει ἀπευθυνόμενος στό Θεό: Χριστέ μου, ἀκόμα μέ ἀνέχεσαι; Αὐτό ἔγινε αἰτία, νά ἐπιστρέψει ξανά στήν Ὀρθοδοξία καί νά μαρτυρήσει κιόλας. Νά σημειώσουμε, ὅτι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ γιά καμμία αἰτία δέν ἀναστέλλεται ἀπό ἕναν ἀρχιερέα, παρά μόνο ἄν καθαιρεθεῖ, πρᾶγμα πού προφανῶς δέν ἔγινε στόν συγκεκριμένο ἀρχιερέα. Εἶναι μία ἀκόμη ἱστορία, πού ἀποδεικνύει τήν αὐθεντικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας!
Τό λείψανο τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἶχε μεταφερθεῖ στό Μπάρι τῆς Ἰταλίας. Καί πρίν τό σχίσμα τό 1054, ὅταν γινόταν Θεία Λειτουργία, ἔβγαινε μύρο ἀπό τά πόδια τοῦ Ἁγίου. Μετά τό σχίσμα καί ἀφοῦ ἀποχωρίστηκαν οἱ παπικοί ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, σταμάτησε ὁ Ἅγιος νά βγάζει μύρο ἀπό τά πόδια του. Γινόντουσαν οἱ λειτουργίες οἱ παπικές στήν “ἐκκλησία” τους, ἀλλά μάταια περίμεναν ὁ Ἁγιος νά βγάλει μύρο. Γιατί αὐτά τά γεγονότα οἱ παπικοί τά ἀποκρύπτουν καί μένουν πεισματικά μακριά ἀπό τήν Ὀρθοδοξία; Βλέποντας οἱ παπικοί, ὅτι ὁ Ἅγιος εἶναι πιά «ἀδρανής», πούλησαν τό λείψανο του στούς Ρώσους, ἄσχετα ἄν ψευδῶς ὑποστηρίζουν, ὅτι τό λείψανο τοῦ Ἁγίου φυλάσσεται στό Βατικανό.
Ἕνα ἄλλο περιστατικό, μέ ἕναν ἄλλο Ἅγιο, πού ἀποκρύπτουν ἐπιμελῶς οἱ παπικοί, εἶναι τό ἑξῆς: Παρουσιάστηκε ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Ἡγιασμένος, τά λείψανα τοῦ ὁποίου βρίσκονταν στήν Ἰταλία, στόν 23ο Πάπα καί τοῦ λέει: Στεῖλε με στό σπίτι μου, ἀλλιῶς θά πάθεις μεγάλο κακό. Ὁ Πάπας συγκλονίστηκε, εἰδοποίησε τήν ἐπιτροπή γιά τό γεγονός αὐτό καί ἔκαναν πραγματικότητα τήν ἐπιθυμία τοῦ Ἁγίου. Ἔβγαλαν τά παπικά ροῦχα ἀπό τόν Ἅγιο καί τοῦ φόρεσαν τά Ὀρθόδοξα καί μάλιστα γιά νά τοῦ βάλουν τό σακάκι, σήκωσε ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος τά χέρια του!
Τά ξέρετε ὅλα αὐτά; Ἅμα δέν τά ξέρετε, θά σᾶς τά πῶ ἐγώ, αὐτά πού οἱ παπικοί κρύβουν, γιατί δέν τούς συμφέρει νά βγάλουν γεγονότα στή φόρα, πού ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή πίστη.Ἀλλά ἐμᾶς, μᾶς δέρνει ἄγνοια καί εἴμαστε ἀκατάρτιστοι στά θέματα τῆς πίστεώς μας καί τό μόνο πού λέμε εἶναι: Ἀφοῦ καί οἱ παπικοί εἶναι χριστιανοί, γιατί νά τούς ἀπορρίψουμε; Πέρα βρέχει καί στήν Ἀνατολή βροντάει ἰσχύει γι᾿ αὐτούς, πού ὑποστηρίζουν τέτοια πράγματα.
Ἅγιο Πνεῦμα δέν ὑπάρχει σέ καμμιά ἄλλη Ἐκκλησία, πέραν τῆς Ὀρθοδόξου. Πάρτε ἕνα δαιμονισμένο καί δεῖτε ὅτι μόνο στόν Ὀρθόδοξο ἱερέα ἀντιδράει, σέ ὅλους τούς ἄλλους (προτεστάντες, παπικούς κ.ἄ.) μένει ἀδιάφορος. Μόνο ὁ Ὀρθόδοξος ἱερέας διαβάζει Ἁγιασμό καί δέν χαλάει ποτέ, ἐνῶ ἄν τό διαβάσουν τό νερό «οἱ ἄλλοι», τό νερό σέ λίγο καιρό θά βρωμίσει. Ὅπως ἀναφέραμε καί παραπάνω τό Ἅγιο Φῶς μόνο στόν Ὀρθόδοξο Πατριάρχη βγαίνει. Τί ἄλλες ἀποδείξεις θέλετε, γιά νά πεισθεῖτε ὅτι ἔχουμε τή σωστή Ὀρθόδοξο Πίστη; Ὅλοι τους (παπικοί, προτεστάντες, ἀρμένιοι κ.ἄ) θά εἶναι ἀναπολόγητοι, γιατί ὅλα αὐτά γίνονται μπροστά στά μάτια τους, ἀλλά δέν ἔχουν τή διάθεση νά ἐγκαταλείψουν τήν αἵρεσή τους, γιατί δέν τούς ἀφήνει ὁ διάβολος. Τήν μεγαλύτερη ὅμως εὐθύνη θά τήν ἔχουμε ἐμεῖς σάν Ὀρθόδοξοι, πού παραμένουμε μόνο στά χαρτιά καί ὄχι καί στόν τρόπο ζωῆς μας, Ὀρθόδοξοι.
Παράδειγμα: Ἕνά κορίτσι 19 ἐτῶν, πού ἀνῆκε στήν παπική ἐκκλησία, εἶχε δαιμονιστεῖ. Κάλεσαν τότε οἱ συγγενεῖς τοῦ κοριτσιοῦ, τούς δικούς τους “ἱερεῖς”, γιά νά τήν διαβάσουν, ὥστε νά φύγει τό δαιμόνιο. Ἀλλά τό δαιμόνιο σάν νά μήν συμβαίνει τίποτα, σάν νά μήν ἦρθε “ἱερέας”, καμμία ἀντίδραση. Ἡ μητέρα τοῦ κοριτσιοῦ, πού ἦταν χήρα, ὑπέφερε πού ἔβλεπε τό κορίτσι της σέ αὐτά τά χάλια. Μιά φίλη της, τότε, τῆς εἶπε, ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς ὅταν διαβάζουν τούς δαιμονισμένους, τά δαιμόνια φεύγουν καί τήν προέτρεψε νά ἀπευθυνθοῦν σέ αὐτούς. Ἡ μάνα ὅμως θύμωσε, μόλις ἄκουσε αὐτό τό πρᾶγμα ὑπερασπίζοντας τή θρησκεία τους, τόν παπισμό. Ἔτσι τό θέμα παρέμεινε ἐκεῖ, ἀλλά τίς ἑπόμενες 10-15 μέρες, τό κορίτσι της εἶχε τόσα βάσανα ἀπό τό διάβολο, πού ἡ μάνα τελικά λύγισε καί δέχτηκε νά φέρουν ἕναν Ὀρθόδοξο ἱερέα, νά διαβάσει τό παιδί της. Ἔτσι μαζί μέ τήν φίλη της καί μέ κρυφό τρόπο, δέν κάλεσαν ἕναν ἱερέα μιᾶς ἐνορίας, ἀλλά ἕναν συνταξιοῦχο Ὀρθόδοξο παπά γιά νά κάνει τόν ἐξορκισμό.
Στήν ἀρχή ὁ παπάς ἦταν ἀρνητικός γιατί αὐτοί ἦταν ἑτερόδοξοι-αἱρετικοί, ἀλλά τελικά καί βλέποντας τόν καημό τῆς μάνας δέχτηκε. Ὅταν ὁ παπάς ἄρχισε τόν ἐξορκισμό, ἄρχισε τό δαιμόνιο νά οὐρλιάζει, ἕτοιμο νά γκρεμίσει τό σπίτι. Ἀπειλοῦσε τούς πάντες καί τά πάντα, τράγο ἀποκαλοῦσε τόν παππᾶ καί φοβέριζε τήν μάνα, διότι τόλμησε καί ἔφερε τόν παπα ἐδῶ. Μετά ἀπό τρία τέταρτα καί πολλούς σπαραγμούς, τό δαιμόνιο βγῆκε καί τό κορίτσι θεραπεύτηκε. Θά ρωτοῦσε κάποιος εὔλογα τώρα: Ἔγιναν Ὀρθόδοξοι ἡ μάνα καί ἡ φίλη της, βλέποντας τόν Ὀρθόδοξο ἱερέα νά βγάζει τό δαιμόνιο; Δυστυχῶς δέν ἔγιναν! Παρέμειναν στήν αἵρεσή τους καί στήν ἀμετανοησία τους.
Ἕναν αἱρετικό ἄνθρωπο ὁ διάβολος δέν τόν πειράζει. Δέν τοῦ βάζει ἐπιθυμία χρήματος, γυναίκας, κόσμου κ.ἄ γιά νά φαίνεται «ἅγιος» στά μάτια τοῦ κόσμου, ὥστε νά μπορεῖ νά πλανήσει, ὅσο τό δυνατόν περισσότερους στήν αἵρεσή του. Ἔτσι ἀκοῦς πολλούς αἱρετικούς νά λένε, ὅτι ἀπό τή στιγμή πού μπῆκαν σέ μία αἵρεση, μπόρεσαν νά κόψουν κάποια πάθη τους π.χ. χαρτοπαιξία, κάπνισμα, πορνεία κ.ἄ Ἔμ, ἔτσι εἶναι. Γίνανε αἱρετικοί καί δέν τούς πολεμάει ἄλλο ὁ διάβολος μέ τά πάθη τους. Γιατί ἅμα εἶσαι αἱρετικός, δέν εἶναι ἀνάγκη νά εἶσαι, γιά παράδειγμα, καί πόρνος, ἀφοῦ ἡ αἵρεση ἀρκεῖ νά σέ κολάσει. Καί ἐμφανίζεται αὐτός στόν κόσμο ὡς ἄγγελος, ὡς ἀρνάκι, ἐνῶ στήν οὐσία εἶναι ἕνας ἀρνητής τῆς πίστεως καί τοῦ Χριστοῦ καί εἶναι ἀπό τώρα κολασμένος.
Συνάντησα κάποιον Ὀρθόδοξο στό ἐξωτερικό πού ἔγινε προτεστάντης. Καί ἔγινε προτεστάντης, ἐξ αἰτίας θορύβου, τῆς ὀχλοβοῆς καί τῶν συζητήσεων πού γίνονται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πῆγα στήν προτεσταντική ἐκκλησία καί ἐκεῖ βρῆκα ἠρεμία, γιατί ἔχει νεκρική σιγή, μοῦ ἔλεγε. Ἔχει ἠρεμία ἐκεῖ, τοῦ εἶπα, διότι δέν ὑπάρχει διάβολος καί δέν πειράζει, ὅπως πειράζει ἐμᾶς. Αὐτά εἶναι τά τεχνάσματα τοῦ διαβόλου καί οἱ ἄνθρωποι γίνονται μετά αἱρετικοί.
Οἱ προτεστάντες, πού πρωτοεμφανίστηκαν τό 1514 μέ τόν Λούθηρο, κόπτονται γιά τό Χριστό. Ἐντούτοις Τόν ἀπορρίπτουν ἔμμεσα, μέ τό νά μήν παραδέχονται τήν Θεοτόκο ὡς Θεοτόκο, ἀλλά ὡς μιά ἁπλή γυναῖκα. Ἄρα ὁ Χριστός δέν εἶναι Θεός γι᾿ αὐτούς. Νά ἡ πλάνη τους!
Παράδειγμα: Κάποτε 2 πεντηκοστιανοί στήν Ἀμερική, πλησίασαν ἕναν Ὀρθόδοξο ἱερέα, πού συνοδευόταν ἀπό μία πιστή καί τοῦ εἶπαν: Παπά ἔλα μαζί μας, γιά νά λάβεις Πνεῦμα Ἅγιο, ὥστε νά μπορεῖς νά ὁμιλεῖς ξένες γλῶσσες. Ὁ παπάς, ὅπως ἦταν φυσικό, τούς ἀρνήθηκε, λέγοντας τους: Ἔλαβα Πνεῦμα Ἅγιο τό πρωί Κοινωνώντας στή Θεία Λειτουργία. Τότε ξαφνικά καί χωρίς καμμία προειδοποίηση, ὁ ἕνας ἀπό τούς 2 πεντηκοστιανούς, ἄρχισε νά ὁμιλεῖ ξένες γλῶσσες καί νά λέει κάποια ἀκαταλαβίστικα πράγματα. Ὁ παπάς γνώριζε μόνο Ἀγγλικά καί Γαλλικά, ἀλλά αὐτά πού μιλοῦσε ὁ αἱρετικός τοῦ φαίνονταν «κινέζικα». Ὁ αἱρετικός συνέχισε γιά ἀκόμη λίγο νά ὁμιλεῖ ξένα καί ξαφνικά ἡ γυναῖκα, πού συνόδευε τόν παπά, ἄρχισε νά σταυροκοπιέται. Ὁ παπάς τήν εἶδε, ἀλλά θεώρησε σωστό νά τήν ρωτήσει ἀργότερα γιά τό λόγο πού σταυροκοπήθηκε. Πράγματι, ὅταν ἔφυγαν οἱ πεντηκοστιανοί, ρώτησε τήν πιστή ὁ παπάς γιατί σταυροκοπήθηκε κάποια στιγμή, ὅταν ὁ ἄλλος ὁμιλοῦσε τίς ξένες γλῶσσες. Καί αὐτή τοῦ ἔκανε μία συγκλονιστική ἀποκάλυψη, λέγοντάς του: Τυγχάνει νά γνωρίζω συριακά καί κάποια στιγμή, αὐτός ὁ αἱρετικός ἄρχισε νά βρίζει καί νά βλασφημεῖ τό Χριστό καί τήν Παναγία στήν συριακή γλῶσσα!!! Καταλάβατε τί ἔγινε; Αὐτοί εἶναι οἱ αἱρετικοί πεντηκοστιανοί, πού διατείνονται, ὅτι μέ τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁμιλοῦν ξένες γλῶσσες, μέ τήν διαφορά ὅτι κανείς δέν τούς καταλαβαίνει. Γιατί κατά τήν Πεντηκοστή καί οἱ Ἀπόστολοι ὁμιλοῦσαν, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, σέ 18 γλῶσσες στούς ἀλλοεθνεῖς, ἀλλά τούς καταλάβαιναν ὅλοι τί ἔλεγαν οἱ Ἀπόστολοι, γιατί ὁμιλοῦσαν ὄχι μόνο στήν γλῶσσα τους, ἀλλά καί στήν διάλεκτό τους, ἀνάλογα μέ τήν ἐθνικότητά τους. Δέν ὁμιλοῦσαν οἱ Ἀπόστολοι ἀκαταλαβίστικα, ὅπως κάνουν οἱ πεντηκοστιανοί, γιατί βέβαια τό Ἅγιο Πνεῦμα γνωρίζει τήν ἐθνικότητα τοῦ καθενός. Ἐγώ παρεβρέθηκα κάποτε μπροστά σέ ἕναν πεντηκοστιανό νά μιλάει ξένες γλῶσσες καί ὅταν τελείωσε τόν ρώτησα τί μοῦ ἔλεγε, γιατί δέν καταλάβαινα τί ἔλεγε. Οὔτε ὁ ἴδιος ἤξερε νά μοῦ ἀπαντήσει, ἀφοῦ δέν ἤξερε τί μοῦ ἔλεγε, ἁπλά μοῦ εἶπε ὅτι ὁμιλοῦσε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο!!! Τότε τόν ρωτάω καί τοῦ λέω: Καί πῶς σᾶς βάζει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, νά κοροϊδεύετε τούς ἄλλους ἀνθρώπους, ἀφοῦ κανείς δέν καταλαβαίνει τί λέτε; Ἁπλά μέ κοιτοῦσε, δέν μοῦ ἀπάντησε. Θέλει φιλοσοφία γιά νά καταλάβει κανείς, ὅτι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι δαιμονισμένοι καί πλανεμένοι;
Μία εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Ὅλες οἱ ἄλλες δοξασίες εἶναι θρησκεύματα.
 συνεχίζεται……
 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
 
 Ἀπό τό βιβλίο:“ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ “
Ἐκδόσεις:ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου