ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ
ΧΑΙΡΕ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ(Κάνετε κλίκ στήν εἰκόνα γιά νά ὁδηγηθεῖτε στό ἱστολόγιο: ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

«Περί γάμου καί τεκνογονίας»Δημητρίου Παναγόπουλου
ἱεροκήρυκος

Γιά δύο λόγους σήμερα οἱ γάμοι ἀποτυγχάνουν:
 α)διότι δέν εἶναι ὅλοι γιά γάμο, καί·
β)διότι δέν ρωτήθηκε ὁ Θεός, ἄν αὐτός ἤ αὐτή, πού πᾶμε νά παντρευτοῦμε, εἶναι ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος γιά ἐμᾶς.
 Γιατί μόνο ὁ Θεός γνωρίζει, ποιός εἶναι ὁ Ἀδάμ καί ποιά εἶναι ἡ Εὔα τοῦ καθενός. Καί βλέπεις ζευγάρια πού συμβίωναν 10 χρόνια μαζί, ὅταν παντρευτοῦν, νά χωρίζουν σέ 10 μέρες. Ἀσυμφωνία χαρακτῆρα, ἀναφέρεται ὡς αἰτία τοῦ διαζυγίου! Καλά στά χρόνια πού ἦταν μαζί, δέν τήν κατάλαβαν τήν ἀσυμφωνία καί τήν κατάλαβαν σέ 10 μέρες; Νά ὅμως πού στά 10 χρόνια συμβίωσης, τούς τρύγαγε ὁ διάβολος καί ὅταν στεφανώθηκαν μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, εἴχαμε ἀσυμφωνία χαρακτῆρα. Γιατί; Γιατί δέν ρωτήθηκε ὁ Θεός ἀπό τό ζευγάρι, γιά τό ἄν ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον, εἶναι ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα ἀντίστοιχα. Ἔτσι ἐξηγοῦνται τά πολλά ναυάγια στό γάμο.
 Στίς Παροιμίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀναφέρεται, ὅτι τά ἀμπέλια καί τά χωράφια, θά τά κληρονομήσεις ἀπό τόν πατέρα, τή γυναῖκα ὅμως, θά σοῦ τήν δώσει ὁ Θεός καί κατ᾿ ἐπέκταση, θά πρέπει νά τήν ζητήσεις ἀπό τόν Θεό. Ὅμως οἱ ἄνθρωποι δέν τό κάνουν αὐτό. Καί βλέπεις ἀστέρες τοῦ κινηματογράφου γιά παράδειγμα, νά κάνουν δέκα γάμους, ὁ ἕνας πίσω ἀπό τόν ἄλλο, λές καί ἀλλάζουν πουκάμισα καί ἔχεις τόν κόσμο ἀπό κάτω νά χειροκροτεῖ! Λέει χαρακτηριστικά γιά τόν γάμο μία παροιμία: Μέ τό μπόϊ μου, βρῆκα γυναῖκα, μέ τήν γνώμη μου, δέν βρῆκα.
  Ἅμα ὁ Θεός σοῦ ἔδωσε τά ἑξῆς δύο τάλαντα:
 α) μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ κατόρθωσες καί νίκησες τή σάρκα σου, καί·
 β) δέν ἐπηρεάζεσαι ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τοῦ κόσμου καί τήν κοσμική ζωή, μόδα, χοροί, διασκεδάσεις, τότε μήν χάνεις χρόνο, ἀκολούθα τόν ἄγαμο βίο καί κάνε μία παρθενική ζωή.
Ἄν πάλι δέν ἔχεις αὐτά τά δύο τάλαντα, πήγαινε γιά γάμο. Μήν μείνεις ἄγαμος, γιατί ὁ Θεός τήν πορνεία δέν τήν θέλει.
Ὁ ἄγαμος βίος, εὐκολότερα ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό ἀπ᾿ ὅτι ὁ ἔγγαμος βίος. Καί αὐτό γιατί ἡ ζωή εἶναι μία ἀνηφόρα καί αὐτός πού μένει ἐν παρθενίᾳ ἄγαμος, φτάνει πιό γρήγορα καί πιό εὔκολα στήν κορυφή, σέ σχέση μέ τόν παντρεμένο, γιατί ἔχει λιγότερες μέριμνες καί φροντίδες.
Ὁ Θεός ἔδωσε γάμο καί παρθενία. Ὁ ἄνθρωπος ὑπό τήν παρότρυνση τοῦ διαβόλου, πρόσθεσε καί ἄλλες καταστάσεις: πορνεία, μοιχεία, ὁμοφυλοφιλία κ.λ.π…
Ἅμα παντρευτεῖς καί κάνεις παιδιά καί ζεῖς ἐσύ καί ἡ οἰκογένειά σου χριστιανικά, γνώριζε ὅτι θά πάρεις 30%. Ἅμα παραδεχθοῦμε, ὅτι ἔμεινες ἄγαμος καί ἔζησες τήν ζωή σου, ὅπως τήν θέλει ὁ Θεός, ἐν παρθενίᾳ, γνώριζε ὅτι θά πάρεις 100%. Καί ἄν πάλι παντρεύτηκες ἔκανες παιδιά, τά τακτοποίησες καί δέν ὑπάρχει δυνατότητα νά κάνεις καί ἄλλα παιδιά καί ἀποφάσισες νά μονάσεις σέ μοναστῆρι, μέ τή σύμφωνη γνώμη τῆς συζύγου, νά γνωρίζεις ὅτι θά πάρεις 60%. Ὑπάρχουν πολλά τέτοια ζευγάρια πού ἀποκατέστησαν τά παιδιά τους καί μετά πῆγαν σέ κοινόβιο καί ἔζησαν μακριά ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλον.
Εἶναι μερικές γυναῖκες, πού παντρεύονται σάν στιμμένες λεμονόκουπες. Αὐτές, ἐφόσον πρῶτα περιηγήθηκαν σέ ὅλα τά μονοπάτια τῆς ἁμαρτίας, ἔπειτα ἔρχονται σέ παντρειά. Καί ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα τοῦ τοκετοῦ, δέν μποροῦν νά γεννήσουν, καί γεννοῦν ἀναγκαστικά μέ καισαρική. Ἄλλες πάλι, λόγῳ τοῦ βεβαρημένου ἁμαρτωλοῦ παρελθόντος τους, μένουν ἄτεκνες.
Ἀπό τά 100 παντρεμένα ζευγάρια, στά 80 τουλάχιστον, ὑπάρχει μοιχεία.
 Ἡ σωματική ἡδονή δόθηκε ἀπό τόν Θεό σάν μπουρμπουάρ στόν ἄνθρωπο, γιά τό ἔργο τῆς τεκνογονίας. Ἐμεῖς ὅμως παίρνουμε τό μπουρμπουάρ, χωρίς νά ἐργαζόμαστε, χωρίς νά κάνουμε παιδιά, πορνεύοντας.
Συμβαίνει ἕνα παράξενο – σατανικό πρᾶγμα. Ἀπό τίς 100 μοιχαλίδες, οἱ 90 ἔχουν διαλέξει μόνες τους, τόν ἄνδρα τους. Ἔζησαν πολλά χρόνια μαζί, κυλίστηκαν στήν ἁμαρτία καί ὅταν παντρεύτηκαν, δέν τῆς ἀρέσει πιά ὁ ἄνδρας της. Πῶς τόσα χρόνια σοῦ ἄρεσε κυρία μου ὁ ἄνδρας σου καί τώρα, πού παντρεύτηκες, δέν σοῦ ἀρέσει; Ποιός σοῦ ἄλλαξε τά μυαλά; Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ σατανᾶς πού τότε σέ καθοδηγοῦσε, ἀλλά καί τώρα σέ καθοδηγεῖ.
 Παράδειγμα:
Ἦταν μία ἐρωτευμένη, πού κατόρθωσε ἔπειτα ἀπό πολύ καιρό νά ἔρθει σέ γάμο μέ τό φίλο της. Θυσιάστηκε πραγματικά, γιατί τόν ἀγαποῦσε. Ὅταν πραγματοποιήθηκε ὁ γάμος καί ἔμειναν μόνιμα στό δικό τους διαμέρισμα, κάλεσαν ἕνα κοινό φίλο στό σπίτι τους, νά τοῦ κάνουν τό πρῶτο τραπέζι, γιά τό γάμο τους. Καί ἡ κυρία, θεώρησε σωστό, νά κλείσει καί ἕνα ραντεβού μέ τόν φίλο! Καί τήν ἡμέρα πού ἔκλεισε ραντεβού μέ τόν φίλο, εἶπε στό σύζυγο, ὅτι ἅμα τό ἀπόγευμα ἔρθει ἀπό τή δουλειά καί δέν θά τήν ἔβρισκε σπίτι, νά μήν ἀνησυχεῖ, διότι θά πήγαινε γιά τό δόντι της στόν ἰατρό. Τήν πίστεψε ὁ σύζυγος. Ποῦ νά φανταστεῖ, ὅτι 10 χρόνια μαζί της, μέ τό πρῶτο τραπέζι τοῦ γάμου τους θά ἔκλεινε καί ραντεβού! Τό ἀπόγευμα ἑτοιμάστηκε αὐτή, τακτοποιήθηκε, κοιτάχτηκε στόν καθρέφτη, ἀρωματίστηκε καί πῆρε τήν τσάντα της νά φύγει καί νά πάει στό προγραμματισμένο ραντεβού. Περνάει ἀπό τό χόλ γιά τήν ἐξώπορτα. Πάνω στό χόλ ψηλά, εἶχε τό εἰκονοστάσιο καί εἶχε βάλει ἐκεῖ,τά στέφανα τοῦ γάμου, γιά νά μήν λερώσουν. Καί ὅταν προχώρησε νά φύγει, ἔπεσε ἡ στεφανοθήκη κάτω καί ἔγινε κομμάτια. Αὐτή τρόμαξε καί ἀναφώναξε:
  Παναγιά μου!
Καί ἀκούει μία φωνή ἀπό πάνω νά τῆς λέει:
Δέν ντρέπεσαι, πού πιάνεις τό ὄνομά Μου στό στόμα σου;
Δέν ντρέπεσαι ἐκεῖ πού πηγαίνεις καί κρέμασες καί τά στεφάνια ψηλά;
Δέν σοῦ χρειάζονται!!! κόπηκε ἡ φωνή της, κόπηκαν τά πάντα. Ἔμεινε κόκκαλο!
Ἅμα ὁ ἄνθρωπος εἶχε αὐτό τό φόβο, ὅτι ὁ Θεός παρακολουθεῖ κάθε μας πράξη, πολλά πράγματα ὁ ἄνθρωπος δέν θά τά ἔπραττε.
 Εἶναι ἀδύνατο τό παιδί πού γεννήθηκε ἀπό μοιχαλίδα νά προοδεύσει, ἔλεγε ὁ σοφός Σολομών.
Ὅταν ἔφαγε ἡ Εὔα τό μῆλο, δέν ἔνιωσε τήν γύμνια της. Καί αὐτό γιατί ὁ Ἀδάμ κρατοῦσε ἀκόμα τήν ἀκεραιότητά του. Ὅταν ἔφαγε καί ὁ Ἀδάμ, τότε ἔνιωσαν τήν γύμνια τους καί καλύφτηκαν μέ φύλλα συκιᾶς. Τότε ἔνιωσαν τή Χάρη νά τούς ἐγκαταλείπει. Ἀλίμονο λοιπόν στήν πεθερά, στόν πεθερό ἤ ὁποιονδήποτε ἄλλον, πού βάζουν τό χέρι τους νά χωρίσει ἕνα ἀντρόγυνο. Καί αὐτό γιατί ὑπάρχει ἔμμεσος ἁγιασμός, ὅταν δηλ. κάποιος ἀπό τό ζευγάρι κρατάει τήν ἀκεραιότητά του, βοηθάει καί τόν ἄλλον, εἶναι σάν μία ὀμπρέλλα ὁ ἄνδρας γιά τήν γυναῖκα ἤ ἡ γυναῖκα γιά τόν ἄνδρα.
Ὅσοι κάνουν σήμερα πολλά παιδιά, ἔχουν μεγάλο πόλεμο ἀπό τόν κόσμο καί τούς συγγενεῖς τους. Ἀκοῦς νά λένε στήν γυναῖκα:
 Κουνέλα ἔγινες καί κάνεις τόσα παιδιά; Σέ ποιά ἐποχή ζεῖς; Οἱ παλαιοί κάνανε πολλά παιδιά. Κοίτα νά διασκεδάσεις τή ζωή σου, μήν πιαστεῖς κορόιδο καί κάνεις πολλά παιδιά.
Τέτοια λόγια καί πολλά ἄλλα ἀκούγονται. Ξέρετε πόσα μενταγιόν θά βρεθοῦνε, στήν ἄλλη ζωή, στό λαιμό ἐκείνων πού συμβούλευαν στίς γυναῖκες νά μήν κάνουν πολλά παιδιά; Πολλά!
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος, ἀρνεῖται τή συνεργασία καί τόν συνεταιρισμό μέ τόν Θεό, ὥστε νά μήν κάνει τόσα παιδιά, ὅσα τοῦ δώσει ὁ Θεός, τότε ὁ ἄνθρωπος πορεύεται μόνος στή ζωή αὐτή, χωρίς τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Γιατί ὁ Θεός δέν εἶναι τιμωρός, γνωρίζει τίς δυνάμεις κάθε ἀντρογύνου καί τούς δίνει τά ἀνάλογα παιδιά. Ὅταν ὅμως τό ἀντρόγυνο, ἀποφασίσει νά κάνει τόσα παιδιά, ὅσα τούς δώσει ὁ Θεός, αὐτό ἀποτελεῖ ὁμολογία πίστης, διότι ἐμπιστεύονται τήν Παντοδυναμία καί τήν Πανσοφία Του, καί ὁ Θεός τούς εὐλογεῖ! Μεγάλη ὑπόθεση!
    Παράδειγμα:
 Ὑπῆρχε ἕνας οἰκογενειάρχης στά Φιλιατρά, ὁ ὁποῖος εἶχε 7 κορίτσια. Τόν «ἔπνιξε» ἡ γειτονιά, τόν «ἔπνιξε» τό χωριό, γιά τό πῶς θά τά μεγάλωνε καί τό πῶς θά ἐξασφάλιζε τό μέλλον τῶν κοριτσιῶν του. Τά κορίτσια μεγάλωσαν ὅλα καί εἶχαν φτάσει σέ ἡλικία παντρειᾶς. Ἀλλά οὔτε χρήματα ὑπῆρχαν, οὔτε καί γαμπροί ὑπῆρχαν γιά αὐτό τό θέμα. Μιά μέρα, στήν κατάσταση αὐτή, ὁ πατέρας πῆγε στήν Ἐκκλησία. Ἐκεῖ γονάτισε μπροστά στήν εἰκόνα Τοῦ Χριστοῦ καί Τοῦ λέει τά ἑξῆς:
 Χριστέ μου, μοῦ ἔδωσες τό πρῶτο παιδί καί εἶπα, δόξα σοι ὁ Θεός. Μοῦ ἔδωσες τό δεύτερο παιδί καί εἶπα, δοξασμένο τό ὄνομά Σου. Μοῦ ἔδωσες, μοῦ ἔδωσες… μοῦ ἔδωσες 7 κορίτσια Κύριε! Ἐσύ Κύριε, πού μοῦ τά ἔδωσες, νά τά ἀναλάβεις. Ἐγώ δέν εἶπα ὄχι, ἀφοῦ Ἐσύ μοῦ τά ἔδωσες. Δέν ἔβαλα τήν λογική καί τήν δικιά μου δύναμη, ἀλλά ἀφέθηκα ἐλεύθερος σέ Σένα. Τακτοποίησε, Κύριε, σέ παρακαλῶ, τά παιδία μου!
 Τό ἀποτέλεσμα: Μέσα σέ ἕνα χρόνο, παντρεύτηκαν καί τακτοποιήθηκαν ὅλα του τά κορίτσια καί τά 7, χωρίς νά δώσει οὔτε μία δεκάρα!!! Ἐμεῖς, ὅμως, ἀπό αὐτά τά θέματα ἔχουμε μεσάνυχτα. Ἐμεῖς κοιτάζουμε μέ τίς δυνάμεις μας νά τακτοποιήσουμε τίς ὑποθέσεις τῆς ζωῆς μας.
Πολλοί νομίζουν, ὅτι τά παιδιά τά κάνουν οἱ ἄνθρωποι. Σοβαρά; Τότε γιατί ὑπάρχουν ἀντρόγυνα πού χρόνια προσπαθοῦν νά κάνουν παιδί καί δέν τό κατορθώνουν;

Αποτέλεσμα εικόνας για ὁ Κύριος εὐλογεῖ τά παιδιά
Ἡ Καινή Διαθήκη, ἐκεῖ πού ἀναφέρει τήν γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ, λέει ὅτι ὁ Ἀβραάμ γέννησε τόν Ἰσαάκ καί δέν λέει, ὅτι ἡ Σάρα γέννησε τόν Ἰσαάκ. Καί αὐτό γιατί ὁ ἄνδρας γεννάει καί ὄχι ἡ γυναῖκα. Ἐκ σπέρματος τοῦ ἀνδρός, γίνεται ἡ ζωή καί ὄχι ἐκ τοῦ ὠαρίου τῆς γυναικός. Πάρτε ἕαν ἀβγό καί βάλτε το στήν κότα νά τό ἐπωάσει. Δέν θά βγάλει πουλί, γιατί ἡ κότα δέν εἶχε κόκκορα. Τό ἀβγό αὐτό πού βάλαμε δέν ζωοποιεῖται, γιατί ἡ κότα δέν εἶχε σπέρμα ἀπό τόν κόκκορα. Τό σπέρμα τοῦ κόκκορα γονιμοποιεῖ τό ἀβγό καί βγάζει πουλί. Τό ἴδιο πρᾶγμα συμβαίνει καί στόν ἄνθρωπο. Ἡ γυναῖκα εἶναι σάν τή γῆ καί ὁ ἄνδρας εἶναι σάν τόν σπορέα. Ἡ γυναῖκα, ἡ γῆ δέν παράγει καρπό, ἀλλά θά ἀποδώσει τόν καρπό πού σπέρνει ὁ ἄνδρας. Ἔτσι ἕνας ἄνδρας πού ἔχει 5 κόρες καί τά βάζει μέ τήν γυναῖκα του, πού τοῦ χάρισε μόνο κόρες καί οὔτε ἕνα ἀγόρι, πλανᾶται. Δέν φταίει ἡ γυναῖκα. Αὐτός φταίει, γιατί αὐτός ἔσπειρε. Βλέπουμε ὅτι ἡ ἁγία Γραφή εἶναι ὄντως θεόπνευστη, διότι ἀναφέρει πρίν 2000 χρόνια, ἐπιστημονικά στοιχεῖα (στήν προκειμένη περίπτωση γιά τήν ἀναπαραγωγή), πού μόλις πρίν μερικά χρόνια ἀνακαλύφτηκαν καί τά ἐπιβεβαίωσε ἡ ἐπιστήμη τῆς Βιολογίας.
 συνεχίζεται……
Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Ἀπότόβιβλίο:“ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ “
Ἐκδόσεις:ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 

http://www.hristospanagia.gr/?p=54502#more-54502 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου