ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ
ΧΑΙΡΕ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ(Κάνετε κλίκ στήν εἰκόνα γιά νά ὁδηγηθεῖτε στό ἱστολόγιο: ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

«Νοῦς μέ νοῦ συμπλέκεται ἀόρατα καί πολεμᾶ, δηλαδή ὁ δαιμονικός νοῦς μέ τό δικό μας»

 Ἅγιος Ἡσύχιος
«Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων
καί τήν ἐνάρετη ζωή…»

 Ὅπως εἶναι ἀδύνατο, μέσα ἀπό τόν ἴδιο σωλήνα νά περάσουν φωτιά καί νερό μαζί, ἔτσι εἶναι ἀδύνατο νά μπεῖ ἡ ἁμαρτία μέσα στήν καρδιά μας, ἄν δέν χτυπήσει πρῶτα τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μέ προσβολή μιᾶς ἁμαρτωλῆς φαντασίας.
 Πρῶτα – πρῶτα, ὑπάρχει ἡ προσβολή τῆς κακῆς σκέψεως.

Δεύτερο, ὁ συνδυασμός, ὅταν ἀνακατώνονται οἱ δικοί μας καί οἱ δαιμονικοί λογισμοί.Τρίτο, ἡ συγκατάθεση, ὅταν οἱ λογισμοί μας συσκέπτονται μέ τούς δαιμονικούς λογισμούς γιά νά διαπράξουν τό κακό.Τέταρτο εἶναι ἡ αἰσθητή πράξη, δηλαδή ἡ ἁμαρτία. Ἄν λοιπόν ὁ νοῦς προσέχει μέ νήψη, καί μέ τήν ἀντίρρηση καί τήν ἐπίκληση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ φυγαδεύει τήν προσβολή μόλις ἀναφανεῖ, τότε τά ἑπόμενα (συνδυασμός, συγκατάθεση, ἁμαρτία) μένουν ἀργα. Ὁ πονηρός δαίμονας ἐπειδή εἶναι ἀσώματος νοῦς, δέν μπορεῖ διαφορετικά νά πλανήσει τίς ψυχές, παρά μέ τήν φαντασία καί τούς λογισμούς. Γιά τήν προσβολή ὁ Δαβίδ λέει: «Κάθε πρωί σκότωνα ὅλους τούς ἁμαρτωλούς τῆς τῆς γῆς»1. Καί ὁ μέγας Μωυσῆς λέει γιά τή συγκατάθεση: «Δέ θά δώσεις τή συγκατάθεσή σου σ᾿ αὐτούς, γιά νά μή σέ κάνουν καί ἁμαρτήσεις»2.
 Νοῦς μέ νοῦ συμπλέκεται ἀόρατα καί πολεμᾶ, δηλαδή ὁ δαιμονικός νοῦς μέ τό δικό μας. Καί γι᾿ αὐτό εἶναι ἀνάγκη κάθε στιγμή νά φωνάζομε πρός τό Χριστό, νά διώξει τόν δαιμονικό νοῦ καί νά μᾶς δώσει τή νίκη ὡς φιλάνθρωπος.
 συνεχίζεται…..
Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
«ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ» Τῶνερῶν Νηπτικῶν
Τόμος α΄(σελ. 188-189)

Ἐκδόσεις:Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας»


Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  ΤόΠεριβόλιτῆςΠαναγίας», γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 
1Ψαλμ. 100 : 8.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου